Senast uppdaterad: 2016-07-06    Sidansvarig: Linda Strand linda@faunacoll.se

Hej och välkommen...

till den gemensamma portalen för trollsländeinventeringsprojekten i Skåne och Östergötland.

Projekt Trollsländor i Östergötland pågår under perioden 2008-2012 medan dito projekt i Skåne sker 2009-2014. Båda projekten syftar till att öka kunskap och engagemang för trollsländor samt stimulera naturintresse i respektive landskap/län.

Inventeringarna sker helt på ideell basis men ekonomiskt stöd för projektledningsomkostnader har erhållits från flera håll. Det krävs inga förkunskaper för att delta, utan vem som helst kan vara med. Som deltagare får man fälthandboken "Trollsländor i Sverige", en inventeringshandledning, fältblanketter och kartor över sin inventeringsruta. Dessutom anordnas det kurser i hur man går tillväga i fält, hanterar och bestämmer trollsländor, trollsländeekologi och rapportering av fynden till Artportalen.

Se mer om de olika projekten under respektive sidor. Välkommen att kontakta oss för mer information, frågor, rutbokning, med mera.

Vi hoppas på sikt att ännu fler landskap ska påbörja inventeringsprojekt och göra oss sällskap i arbetet att kartlägga Sveriges trollsländor.

Väl mött

Linda, Linda, Magnus och Tommy

Welcome...

to a portal for two projects in Sweden that aims to survey all species of dragonflies in the provinces of Skåne and Östergötland. To accomplish this, the provinces has been divided into squares. These squares are surveyed by voluntaries who consist of a blend of long time dragonfly enthusiasts as well as happy amateurs who more recently has taken an interest in dragonflies. The latter complies very well with the second goal of our projects – to raise the awareness and knowledge of dragonflies among the general public. To further accomplish this we arrange several field trips, study circles and courses, all which are open to anyone.

You are more than welcome to contact us if you want to participate or if you want more information on the projects.

Yours

Linda, Linda, Magnus och Tommy