Senast uppdaterad: 2013-04-04. Sidansvarig: Tommy Karlsson © 2011

Lite rutstatistik

 

• Totalt: 161

• Bokade: 113

 

• Med≥ 1art: 146

• M
ed≥ 10 arter:
 121

 

• Med≥ 20 arter: 80

 

• Med≥ 30 arter: 25

 

• Med≥ 40 arter: 2


 

 

 

 


Inventeringsrutor
Östergötlands län är indelat i 161 10 x 10 km stora inventeringsrutor. På bilden nedan ser du detta rutnät där bokade rutor vid projektets slut visas rödskuggade.  

  

 

 

 

Artantal per ruta

På kartbilden nedan ser du hur många arter som är funna i varje inventeringsruta (10 x 10 km) under projektperioden. På Artportalen kan du också se artantalen per atlasruta (5 x 5 km), klicka här. Observera dock att atlasrutorna visas för landskapet Östergötland, medan projektet omfattar länet Östergötland, dvs. även delar av landskapen Småland och Södermanland.

 

 

 

 

 Antalet arter per inventeringsruta 2008-2012.