Senast uppdaterad: 2013-04-04. Sidansvarig: Tommy Karlsson © 2011

 

 

 

Nyheter


2013-04-04. Avslutning av trollsländeprojektet 14/4 skjuts upp
Den avslutning av trollsländeprojektet som var planerad att hållas söndagen 14/4 skjuts upp tills boken ”Trollsländor i Östergötland” är färdig. Då kommer en träff att hållas som fungerar både som avslutning av projektet och releaseparty för boken. Boken planeras att bli färdig under hösten 2013, vi får lov att återkomma med datum och närmare information kring träffen.

2013-01-15. Årsrapporten för 2012
Projektets årsrapport för 2012 är nu färdig! Rapporten ingår i Entomologiska Föreningen Östergötlands medlemsblad för 2013, vilket skickas till deltagare i projektet. Årsrapporten finns också att ladda hem som pdf under material.

2012-11-24. Artikel om Tåkerns trollsländor i Vingspegeln
I nya numret av Vingspegeln, Östergötlands ornitologiska förenings tidskrift, presenteras resultaten från inventeringsprojektet, samt äldre uppgifter, för sjön Tåkern.
Läs artikeln här.  

2012-11-21. Artikel om "trollsländeboomen" och trollsländeprojektet   
I Naturvårdsverkets årsrapport 2012 om miljöövervakning, "Skog & mark" går det att läsa om stora trollsländeintresset och om inventeringsprojekten i Skåne och Östergötland. Det finns också annat intressanta artiklar, t.ex. om groddjur, våtmarksinventeringen och rikkärr. Du kan ladda ner rapporten som pdf eller beställa en tryckt rapport gratis från Naturvårdsverket.

2012-10-30. Dags att rapportera in dina fynd till Artportalen
Trollsländesäsongen är nu över och inventeringsprojektet börjar lida mot sitt slut. Som vi tidigare berättat så kommer resultaten att redovisas i en bok under 2013. Till arbetet med boken är det viktigt att alla trollsländeobservationer från projektet rapporteras till Artportalen. Senast 1 december vill vi att dina observationer finns inrapporterade på Artportalen för att komma med i årsrapporten för 2012 och den kommande boken. Behöver du hjälp vid inrapporteringen eller har du en fotograferad eller insamlad slända som du inte kan få namn på? Kom till vår inrapporterings- och artbestämningskväll torsdagen 22 november! Läs mer under Kalendarium.

2012-10-06. Fjällmosaikslända återfunnen i Östergötland!
Det har länge saknats moderna observationer av den nordliga arten fjällmosaikslända i Östergötland, men nu har larver av arten fångats i ett par små mossgölar på Fjällmossen i Kolmården.
Se rapport på Artportalen med bild på larv.

2012-07-22. Mindre kustflickslända funnen i Östergötland!
Det första fyndet av mindre kustflickslända har nu gjorts i Östergötland. Artens utbredning har tidigare varit begränsad till landets sydligaste delar, men i år har den påträffats längre norrut än tidigare (utöver Östergötland t ex i Nässjö) och för första gången någonsin i Norge. Det östgötska fyndet är gjort i Ringarhultsån, Tjällmo.
Se rapport på Artportalen.

2012-07-11. Ny lokal för spetsfläckad trollslända
En ny förekomstlokal har hittats för spetsfläckad trollslända, en av Östergötlands mest sällsynta trollsländor.
Se rapport på Artportalen.

2012-06-25. 10 000 observationer rapporterade!
Under midsommarhelgen passerade projektet en magisk gräns på Artportalen:
10 000 trollsländeobservationer i Östergötland under projektperioden 2008-2012! 

2012-06-25. Nya svenska namn på trollsländor preliminärt fastställda
ArtDatabanken har publicerat
en lista över preliminärt fastställda svenska namn på trollsländor. Synpunkter kan lämnas fram till 2012-09-21. 

2012-05-06. Nyhetsbrev inför fältsäsongen 2012
Ett nyhetsbrev inför fältsäsongen 2012 skickas till alla deltagare i projektet och finns att ladda hem under
material.

2012-04-07. Artportalen 2 i drift vecka 16
Artportalen 2 har drabbats av ytterligare förseningar, och väntas gå i drift vecka 16 (16-20 april).

2012-03-25. Trollsländesäsongen 2012 igång!
Nu har årets första trollsländeobervation från Östergötland rapporterats. Det är vinterflicksländan som i det vackra vårvädret vaknat upp från sin vintervila. Vinterflicksländan har under de senaste veckorna rapporterats från flera platser runt om i landet,
se Artportalen.

2012-01-18. Årsrapporten för 2011
Projektets årsrapport för 2011 är nu färdig! Rapporten ingår i Entomologiska Föreningen Östergötlands medlemsblad för 2012, vilket skickas till deltagare i projektet. Årsrapporten finns också att ladda hem som pdf under
material.

2012-01-18. Artikel om dvärgflicksländan
I nya numret av
Entomologisk Tidskrift finns en kunskapssammanställning om dvärgflicksländan i Sverige där artens livsmiljö, utbredning och status presenteras. Artikeln går att ladda ner som pdf under material.

2011-12-14. Artportalen 2 ytterligare försenad
Den nya versionen av Artportalen har blivit ytterligare försenad och förväntas gå i drift i början av 2012, förmodligen under februari.

2011-12-14. Förslag på nya namn för trollsländor
Läs mer om detta här.

2011-11-05. Artportalen 2 ytterligare försenad, men betaversion finns
Som vi tidigare har informerat om är en ny version av Artportalen på gång, Artportalen 2. Artportalen 2 var tänkt att gå i drift 1 november, men Artportalen 1 är fortfarande i drift och det ser ut som att Artportalen 2 lanseras tidigast i slutet av november.  Det finns dock en s k beta-version där du kan skapa ett konto och testa hur den funkar. Om du skapar ett konto i betaversionen kommer det att fungera även i den skarpa versionen, men om du lägger in data kommer det att försvinna. Gå gärna in i betaversionen och testa, ArtDatabanken som utvecklar Artportalen 2 vill gärna få in synpunkter på eventuella felaktigheter och vad som kan förbättras till den skarpa versionen.

2011-09-08. Släppet av Artportalen 2 senarelagd
Den nya versionen av Artportalen, Artportalen 2, var tänkt att gå i drift i september, men släppet är framflyttat till preliminärt 1 november.

2011-09-08. Mer om Sympetrum pedemontanum
Fyndplatsen var tidigare hemlig, men är nu offentliggjord: Huskvarnaån vid Ramsjöholm. F
yndet är gjort vid en långsamflytande å i odlingslandskap, där sländorna framförallt är observerade på översvämmade åkrar och anslutande diken. Arten anges också förekomma i denna typ av miljö i Mellaneuropa; solbelysta och grunda vatten utan alltför mycket vegetation såsom t ex långsamt rinnande vattendrag och översvämmade områden. Läs mer om det svenska fyndet på Epitheca – trollsländebloggen, där upptäckarna själva berättar.

2011-09-05. Ny trollsländeart i Sverige, "bandad ängstrollslända"!
En ny trollsländeart är funnen i Sverige, Sympetrum pedemontanum (på engelska kallad banded darter = "bandad ängstrollslända")! Fyndet gjordes i Jönköpings kommun, så håll ögonen öppna i Östergötland - den kan dyka upp här också! Arten har ett omisskännligt utseende med bruna band över vingarna.
Se bilder och fynduppgifter på artportalen.

2011-07-18. Många fynd av vandrande smaragdflickslända och vandrande ängstrollslända i Sydsverige
Av  vandrande smaragdflickslända och vandrande ängstrollslända fanns tidigare endast några få svenska fynd, men i år har ganska många observationer av arterna rapporterats. Vandrande smaragdflickslända har framförallt observerats vid Ottenby fågelstation på Öland, medan vandrande ängstrollslända har noterats på flera lokaler på Öland, i Skåne och Blekinge. Från att bara ha varit tillfälliga arter i landet kanske de nu är på väg att etablera sig och sprida sig norrut, håll ögonen öppna!

2011-07-10. Flera nya lokaler för dvärgflickslända
Vår mest hotade trollslända, dvärgflicksländan, har glädjande nog hittats på flera nya lokaler den senaste tiden. En ny lokal i Östergötland, Långkärren i Västra Harg, samt i Småland nära östgötagränsen (mellan Tranås och Sommen) och strax utanför Sala i Västmanland. Arten har aldrig tidigare noterats från Småland och Västmanland! Se exakta fynduppgifter på artportalen. Arten är nu känd från sex aktuella lokaler i Sverige, vilka samtliga utgörs av blöta medelrikkärr (kalkpåverkade kärr) dominerade av växterna trådstarr och vattenklöver.

2011-05-03. Ny blogg om trollsländor
Det har startats en ny trollsländeblogg. Det är skåningarna Magnus Billqvist och Ola Elleström som kommer att underhålla oss med fältdagbok, bestämningstips, tips på intressanta lokaler m.m. på
http://epitheca.blogspot.com/