Senast uppdaterad: 2011-04-17. Sidansvarig: Tommy Karlsson © 2011

 

 

Vad är trollsländor?

Trollsländorna tillhör insekterna och är en av de äldsta nu levande insektsgrupperna. Man har funnit fossil från trollsländor som levde för 300 miljoner år sedan!

 

Man brukar dela upp trollsländorna i två grupper: flick- och jungfrusländor och egentliga trollsländor. Man skiljer dessa grupper åt genom att flick- och jungfrusländorna i vila håller vingarna ihopslagna ovanför kroppen, medan de egentliga trollsländorna håller dem utfällda åt sidorna.


En trollslända börjar sitt liv som ett ägg. Ur ägget kläcks en larv som tillväxer i etapper (olika larvstadier). Efter ca 10-15 larvstadier förvandlas larven till en vuxen slända. Trollsländorna lägger sina ägg i vatten och hela larvutvecklingen sker i vatten. För många arter tar larvutvecklingen flera år.

 

Både larven och den vuxna trollsländan är rovdjur. Larven har en speciell fångstmask som den fångar sitt byte med. Den vuxna sländan fångar sina byten flygandes med hjälp av sin goda syn och benen som fungerar som en fångstkorg.

 

Var lever trollsländorna?

Trollsländorna är knutna till vatten eftersom larverna utvecklas där, men vissa arter kan röra sig ganska långt bort från vatten som vuxna. Vissa arter lever bara vid en viss typ av vatten, t ex rinnande vatten eller vatten med en viss vegetation, medan andra arter inte är så nogräknade utan kan finnas i en mängd olika slags miljöer.

 

Hur många trollsländor finns det?

I hela världen är ca 5700 arter av trollsländor kända. De flesta lever dock i tropikerna och i Europa finns bara ca 160 arter. Av dessa har 63 arter påträffats i Sverige och 51 i Östergötland. Sveriges trollsländefauna tycks dock vara i förändring. De senaste tio åren har flera nya sydliga arter vandrat in i landet. Kanske är det den globala uppvärmningen som nu gjort det möjligt för dem att leva här. I så fall kommer kanske också nordliga arter att dra sig längre tillbaka mot norr.

 

Varför inventera trollsländor?
Att studera trollsländor är en upplevelse! Trollsländor är färggranna och vackra, och har ett fascinerande beteende. Om man lär sig att känna igen de olika arterna, var de lever och hur de beter sig blir upplevelsen ännu större. Om man också noterar och rapporterar sina observationer av trollsländor så får vi bättre kunskap om var de olika arterna finns i landet. Trots att det finns relativt få trollsländor i Sverige och att de är ganska lätta att lära sig att känna igen så vet vi förvånansvärt lite om dem.